Skal vi ringe dig op?

 
 
 

Hvis feltet forblives tomt ringer vi dig op hurtigst muligt.

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Asbest

Asbest er sundhedsskadeligt

Vi udfører asbestsanering og asbestforsegling på såvel installationer i bygninger som installationer, samt

garnering på skibe.

Vi har certificerede medarbejdere til at udføre disse opgaver i.h.t. gældende regler jfr. Arbejdsmiljøloven.

Indhent tilbud

  • Vi udtager prøver til videre analyse på laboratorie, for evt. indeholdelse af asbest.
  • Vi udfærdiger rapport med bilag af analysen, samt tegninger mrk., hvor prøven er udtaget.
  • Vi foretager anmeldelsen til Arbejdstilsynet / Søfartstyrelsen.
  • Vi udfører opgaven i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

​Personale

​Professionelle folk til professionel isolering!

Vælg den rigtige samarbejdspartner!

Erfarne medarbejdere sikrer effektiv isolering!

​Referencer

Bravida                  

INEOS

Ørsted          

Lesni A/S

Mærsk OLie & Gas

Semco

Arla

Granly Gruppen

Glycom

Justsen energiteknik

Kontaktoplysninger

Adgangsvejen 9​

​6700 Esbjerg

Telefon:

75 13 83 33